Redi, C. “G-Quadruplex DNA - Methods and Protocols”. European Journal of Histochemistry, vol. 54, no. 3, Sept. 2010, doi:10.4081/1759.