Shang, Junjun, Bin Ma, Guiling Zhu, Penghong Dong, Chan Wang, Xiaochuan Gu, and Ying Zi. 2020. “Role of Zip1 in the Regulation of NPY Expression by MLT to Promote Fracture Healing in Rats”. European Journal of Histochemistry 64 (s2). https://doi.org/10.4081/ejh.2020.3183.